Om Hveiti Ingredients

Det primære team bag Hveiti Ingredients består af co-founder og CEO Svend Brandstrup Hansen samt co-founder og Head of Finance Kristian Bennetsen. Derudover består ejerkredsen af veletablerede aktører, der har viden om markedsforhold og teknologien, og som driver etablerede virksomheder på sammenlignelige markeder i Danmark og Europa. Det sikrer, at Hveiti Ingredients har de fornødne kompetencer til at skabe en optimal og konkurrencedygtig produktion og drift.

Svend Brandstrup Hansen

Svend er uddannet landmand og har gennem hele sit liv arbejdet med landbrugsprojekter både nationalt og internationalt.

Som landmand har det altid været naturligt for Svend at søge en optimal udnyttelse af afgrøderne – og med den klima- og miljømæssige udvikling, der i dag sætter dagsordenen, er det kun blevet mere væsentligt at anvende vores afgrøder ud fra en holistisk tilgang, hvor alt udnyttes optimalt og grønt. Det er en vision, Svend bringer ind i Hveiti Ingredients.

Kristian Bennetsen

Kristians relation til dansk landbrug etableres ligeledes fra barnsben, og siden da har landbrugsskolen, jordbrugsteknologuddannelsen og en senere MBA ført ham fra dansk jord til en international investeringskarriere inden for landbrug.

I dag bidrager Kristian med sin viden og erfaring i en dansk kontekst, hvor han gennem Hveiti Ingredients arbejder for at give noget tilbage til den kultur, han selv er rundet af.

GettyImages-1145862073

Fabrik og arbejdspladser

Hvederaffinaderiet på Vestlolland bliver den første af sin slags i Nordeuropa, hvor teknologienerne for en bæredygtig ressourceudnyttelse af hvedekornet er velafprøvede. Fabrikken forventes at stå færdig i 2025.

Driften af hvederaffinaderiet skal varetages af +100 medarbejdere i stillinger, der indbefatter alt fra højtuddannede medarbejdere til ufaglærte. Dertil kommer en lang række afledte erhvervsaktiviteter til følgeindustrier.

Ledelse, ejerskab
og strategiske partnere

Svend Aage Brandstrup Hansen – CEO

Kristian Bennetsen – Head of Finance

Jørgen Steffensen – Legal

Bestyrelse

Bestyrelsesformand Advokat Jørgen Lindhard Steffensen

Michael Andreae-Jäckering (Ejer og formand af Die Jäckering Gruppe)

Svend Brandstrup Hansen

Kristian Bennetsen