Danske råvarer og ressourcer

Danmark har en lang tradition for produktion af hvede. Gennem generationer er dyrkningsteknikker forfinet, og i vores del af verden høster vi i dag hvert år op mod ni tons hvede per hektar, som primært anvendes til foder og industrielle formål. Cirka en femtedel af hveden eksporteres til udlandet, hvorefter noget af den igen importeres til Danmark som forarbejdede produkter i form af f.eks. glutenprotein eller hvedeklid.

Hos Hveiti Ingredients synes vi, det giver mening at anvende en større del af den dansk høstede hvede i en dansk produktion frem for at eksportere det ud af landet. Derfor har vi gjort det til en forretning at udnytte danske ressourcer bedre.

Bæredygtige biomaterialer

En smartere anvendelse af hvedekornet løser en række udfordringer for os alle. Først og fremmest er det godt for vores klima. Langt størstedelen af verdens plastproduktion er baseret på råolie, og derfor påvirker verdens stigende forbrug af plastprodukter klimaregnskabet negativt. Ved at bruge hvedekornets egenskaber understøtter vi Danmarks ambition om en 70% CO2-reduktion i 2030. Det gør vi gennem en produktion, hvor værdikæden gentænkes, så den skaber værdi i alle led. 

Combine harvester and a tractor harvesting the wheat on a field, Jutland, Denmark.

Vi bygger på dansk landbrugshistorie

Hveiti er det oldnordiske ord for hvede, og netop hvede er grundlaget for vores virksomhed. Vi opfinder ikke nye applikationer eller tekniske løsninger, men en mere effektiv anvendelse af hvedekornet. På den måde bygger vi på dansk landbrugshistorie med fokus på en optimal og bæredygtig udnyttelse af vores råvarer.

GettyImages-977397552

FN-verdensmål

Hos Hveiti har vi fokus på fem af FN’s verdensmål:

Vi producerer under danske arbejdsmarkedsforhold og honorerer dermed alle krav og regler vedr. medarbejdere. Derudover bidrager produktionen til økonomisk vækst og skaber +100 nye arbejdspladser på Vestlolland.

Hveiti Ingredients er et innovativt projekt, der etablerer det første hvederaffinaderi i Nordeuropa og første anlæg i det globale billede med en total integreret produktion, hvor hele råvarens indhold udnyttes optimalt til både fødevarer, foder og biomaterialer.

Hveiti Ingredients anvender udelukkende grøn energi i procesanlægget. Derudover er målet at bruge overfladevand og ikke værdifuldt drikkevand (grundvand).

Med vores PLA biopolymer (biomaterialer) kan vi medvirke til en udfasning af oliebaserede plastprodukter med en produktion, der baserer sig på grøn energi. Derudover vil produktionen af hvedeklid og glutenprotein mindske importen til Danmark af disse produkter og dermed mindske CO2-udledningen.

Hele projektudviklingen er baseret på et internationalt samarbejde mellem virksomheder. Læs mere om vores samarbejdspartnere under Om Hveiti Ingredients.