Produkter og produktion

I vores produktion anvender vi alle dele af hvedekornet. Derved mindsker vi ikke udbuddet af den hvede, der kan anvendes til animalsk produktion eller fødevarer, men bidrager i stedet til en bedre udnyttelse af hvedekornet.

GettyImages-1065008166

Vi etablerer et produktionsanlæg, der separerer hvedekornet i fraktionerne:

  • Hvedeklid til fødevarer og foderformål
  • Glutenprotein til opgradering af brødmel eller fiskefoder
  • A-stivelse som omdannes til glukose, der anvendes til produktion af biopolymer (biomaterialer)
  • B- og C-stivelse der blandes og sælges som foder til fx slagtesvinsproduktion

Hvederaffinaderiet

Processen starter ved, at hvedekornets klid pudses af og sælges som hvedeklid til foder- eller fødevareformål.

Melet blandes op med vand, opvarmes, og glutenprotein vaskes ud af melet. Glutenproteinet kan bruges som supplement i bagemel og til produktion af proteinfoder – særligt velegnet til produktion af fiskefoder. I dag importeres denne form for glutenprotein, og derfor kan vi med Hveiti Ingredients nu mindske importen.

Stivelsen, som er kulhydrater i hvedekornet, oprenses efterfølgende i tre fraktioner: Først produceres A-stivelse, som omdannes til glukose. Glukosen går videre til fødevare og som vækstmedie i Biotech-industrien. Derudover anvender vi glukosen til produktion af biopolymer, som er byggesten til produktion af biomaterialer. Biomaterialerne kan f.eks. anvendes til produktion af tøj, fodtøj, medicinsk engangsudstyr eller andre grupper af varer, som i dag produceres af petrokemisk materiale.

B- og C-stivelsen fra hvedekornet blandes sammen og sælges som dyrefoder. Indholdet af kulhydrat og glutenprotein er reduceret, og tilbage er nu en foderblanding velegnet til dyr, idet den stadig indeholder protein, fiber og olier. Derudover har produktet været opvarmet, hvilket gør det lettere for dyrene at fordøje. Foderproduktet er også særdeles velegnet som foder til produktion af insektprotein.

Sporbarhed og grøn energi

Hos Hveiti Ingredients anser vi sporbarhed og grøn energi som en vigtig del af vores produktion.

Vi bygger fabrikken på Vestlolland, hvor store dele af Danmarks hvede høstes. Derved kan vi mindske CO2-udledningen ved transport samtidig med, at vi kan spore, hvorfra hveden kommer. Placeringen på Lolland skyldes desuden en lettere adgang til renset biogas fra de kommende biogasanlæg i området, der forsynes via den nye gasledning til Nakskov. Biogassen skal bruges til opvarmning i vores produktion.

Tilsvarende ønsker vi at basere vores produktion på grøn el fra de lokale vindmølleparker ved Lolland. Målet er at producere helt uden brug af fossile brændstoffer, således at vores færdigprodukter sælges med en så optimal klimaprofil som muligt.

Sporbarheden er væsentlig, da samtlige marker i Danmark er underlagt EU’s fælles landbrugsregulering og dansk miljøregulering, hvilket betyder, at planterne gødes og plantebeskyttes med midler, der er godkendt af danske miljømyndigheder. Hos Hveiti Ingredients ønsker vi, at landmanden inkluderer en certificering og en beregning, der beskriver kernens CO2-optag i vækstsæsonen fratrukket den klimabelastning, der vedgår dyrkningen.

I den udstrækning markedet honorerer klimaværdien, vil det skabe værdi i hele værdikæden fra jord til færdigt produkt

GettyImages-1303820255